Pismo do pobrania TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o przedłużeniu obowiązującej taryfy na dystrybucję elektryczną z dnia 11.09.2019 znak: DRE.WRE.4211.29.25.2018.2019.Kku do dnia 30.09.2020 r. 

 

Plik do pobrania TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4711.8.11.2019.BT z dnia 05.11.2019r. wydał decyzję o wyznaczeniu przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o. posiadającego koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK (z późn. zm.) na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres do dnia 31.12.2029 r.

 

Plik do pobrania TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4111.1.66.18.2018.2019.MDę z dnia 24.10.2019r. wydał decyzję o przedłużeniu koncesji nr OEE/563/18749/W/OKR/2009/WK  na obrót energią elektrycznej dla przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o.  do dnia 31.12.2029 r.

 

Plik do pobrania TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4111.2.19.19.2018.2019.MDę z dnia 24.10.2019r. wydał decyzję o przedłużeniu koncesji nr DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK  na dystrybucję energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o. do dnia 31.12.2029 r.

Plik do pobrania TUTAJ

Decyzją Prezesa URE z dnia 14 października 2019 r. nr DZO.WKP.496.2.141.2019.MPi Energit Sp. z o.o. został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do dnia 31.12.2020r.

Dacyzja do pobrania TUTAJ.

Dnia 19.03.2019 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.

Raport do pobrania poniżej.

 

Raport OSD z konsultacji dot. Karty Aktualizacji nr 2-2019 IRiESD

Karta Aktualizacji nr 2-2019 IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRE.4211.29.25.2018.2019.KKu z dnia 11 września 2019 r. zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o., zawierającą zbiór stawek opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

Wprowadzenie taryfy do stosowania nastąpi wraz z dniem 1 października 2019 r.

 

Najnowszą taryfę można znaleźć TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie  ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia  2018 roku  (Dz.U.2018 r. poz. 2538), zmienionej ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 412), ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz.U.2019 poz. 1210) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia z dnia 23 lipca 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 1369 z dnia 23.07.2019 r.) informujemy, z uległa zmianie Taryfa dla energii elektrycznej, zawierająca zbiór stawek opłat dla energii elektrycznej.

Dokument do pobrania poniżej:

 

Taryfa dla energii elektrycznej Aktualizacja 29.08.2019 

 

Dnia 19.03.2019 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.

Raport do pobrania poniżej.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Uprzejmie informujemy, że Energit Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Energit Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  05.03.2019 r. do 19.03.2019 r. w podany niżej sposób:

- na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- nr fax – 12 298 60 02

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 1/2019 IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu. Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce OSD Dokumenty do pobrania.

 

Komunikat ws. procesu konsultacji projketu Karty Aktualizacji nr 1-2019 IRiES