Uprzejmie informujemy, że Energit Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Energit Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  05.03.2019 r. do 19.03.2019 r. w podany niżej sposób:

- na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- nr fax – 12 298 60 02

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 1/2019 IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu. Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce OSD Dokumenty do pobrania.

 

Komunikat ws. procesu konsultacji projketu Karty Aktualizacji nr 1-2019 IRiES

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.12.2018r. ulega zmianie Taryfa dla energii elektrycznej, zawierająca zbiór stawek opłat dla energii elektrycznej. Dokument do pobrania poniżej.

Taryfa dla energii elektrycznej

Decyzją Prezesa URE z dnia 26 października 2018 r. nr DZO.WKP.492.30.118.2018.GMi1 Energit Sp. z o.o. został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do dnia 31.10.2019r.

 

Sprzedawca zobowiązany - decyzja ure

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.7128.55.2.2018.MDę z dnia 25.10.2018 zatwierdził Wymogi ogólnego stosowanie dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Wymogi dostępne są do pobrania poniżej.

 

Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRE.4211.9.3.2018.KKu z dnia 9 lutego 2018 r. zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o., zawierającą zbiór stawek opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

Wprowadzenie taryfy do stosowania nastąpi wraz z dniem 1 marca 2018 r.

 

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej od dnia 1 marca 2018r.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ulega zmianie stawka opłaty OZE zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.18.4.2016.KKu z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zmiana wynika z konieczności zastąpienia opłaty OZE stawkami zawartymi w Informacji Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.68.3.2017.KKu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty OZE na rok 2018 r. Stawka opłaty przejściowej pozostaje taka sama jak w roku 2017.

Taryfa stawka opłaty OZE - 2018r

 

Decyzją Prezesa URE z dnia 13 października 2017 r. nr DZO.WKP.492.40.176.2017.TPr  Energit Sp. z o.o.  został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

Sprzedawca zobowiązany - Decyzja Prezesa URE.pdf

Uprzejmie informujemy, że Energit Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.

Energit Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 11 do 24 maja 2017r. w podany niżej sposób:

1)      na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      faksem pod numer: 12 298 6002

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Zarząd Energit Sp. z o.o.

Projekt IRiESD

Formularz zgłaszania uwag

 

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRE.4211.18.9.2016.2017.KKu z dnia 2 marca 2017 r. zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o., zawierającą zbiór stawek opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

Wprowadzenie taryfy do stosowania nastąpi wraz z dniem 1 kwietnia 2017 r.

 

Taryfa energii elektrycznej od 01.04.2017 Energit Sp. z o.o.pdf

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ulegają zmianie stawka opłaty przejściowej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-115(4)/2015/18749/IV/KKu z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz stawka opłaty OZE wynikająca z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zmiana wynika z konieczności zastąpienia stawek opłaty przejściowej i opłaty OZE stawkami zawartymi w Informacji Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.18.4.2016.KKu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty przejściowej i opłaty OZE na rok 2017 r.

 

Opłaty przejściowe i opłaty OZE z dnia 01.01.2017.pdf

Decyzją Prezesa URE z dnia 14 października 2016 r. nr DSW WKP/6.492.3.113. 2016 MKr Energit Sp. z o.o.  został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Sprzedawca zobowiązany - Decyzja Prezesa URE.pdf