Z dniem 1 stycznia 2016 roku ulega zmianie stawka opłaty przejściowej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-115(4)/2015/18749/IV/KKu z dniu 17 grudnia 2015 r. Zmiana ta wynika z konieczności zastąpienia stawek opłaty przejściowej, stawkami zawartymi w Informacji Prezesa URE nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie opłaty przejściowej na rok 2016.

Decyzja URE o zmianie w stawkach opłaty przejściowej

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją  nr DRE-4211-32(28)/2014/2015/18749/IV/KKu z dnia 5 października 2015 r. zatwierdził taryfę, zawierającą zbiór stawek opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit Sp. z o.o. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym nr 113/2015 z dnia 6 października 2015 r.

Wprowadzenie taryfy do stosowania nastąpi z dniem 1  listopada 2015 r.

2015_10_05_Taryfa Energit Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do informacji z dnia 10 sierpnia 2015 nr l.dz. 3/E/2015 informujemy, że utrzymująca się od początku sierpnia br. na terenie całego kraju fala upałów oraz sytuacja hydrologiczna głównych rzek spowodowały pogorszenie warunków pracy sieci elektroenergetycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zostały wprowadzone ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, które obowiązywały do 31 sierpnia 2015 r.

Dzięki wprowadzeniu ograniczeń utrzymano stabilną pracę systemu elektroenergetycznego, a w szczególności uniknięto drastycznych skutków, jakie miałyby miejsce w przypadku awaryjnych odłączeń odbiorców. Obecnie poziom awaryjności jest kilkukrotnie mniejszy, system pracuje stabilnie i w najbliższych dniach Operator Systemu Przesyłowego nie przewiduje problemów w jego funkcjonowaniu.

Informujemy, że jeśli dojdzie do powtórzenia nieprzewidywalnych, awaryjnych wyłączeń bloków energetycznych lub ekstremalnych warunków pogodowych, istnieje zagrożenie ponownego wprowadzenia ograniczeń narzuconych przez Polskie Sieci Energetyczne o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dziękujemy za współpracę.

Szanowni Państwo,

Na podstawie komunikatu przekazanego w dniu dzisiejszym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dot. konieczności ograniczenia w poborze energii elektrycznej, zaistniała pilna konieczność obniżenia poboru mocy energii zarówno w częściach wspólnych Centrum Handlowego, obiektu Bonarka For Businnes, oraz wszystkich lokali.

W związku z powyższym, konieczna jest pilna analiza możliwości obniżenia zużycia energii do minimum, którą w dniu dzisiejszym przeprowadzi obsługa techniczna obiektu.

Wzywamy do udostępnienia niezbędnych obszarów Państwa lokalu oraz bezwzględne zastosowanie się do zaleceń obsługi technicznej.

O odwołaniu komunikatu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

Dear Sirs,

On the basis of a communication issued today by the Polskie Sieci Elektroenergetyczne related to the need to reduce the consumption of electricity, there is an impending need to reduce the power consumption of common area of Bonarka, Bonarka for Business, Bonarka Residential and all premises.

Therefore, it is necessary to urgently study the possibility of reducing energy consumption to a minimum, which will be carried out today by technical services.

We call to make the requested area of your premises available and to obey to technical requirements.

Once the decision is cancelled by Polskie Sieci Elektroenergetyczne you will be informed in a separate letter.

 

Komunikat OSP 09.08.2015

 

Z dniem 01 stycznia 2015 roku ulega zmianie stawka opłaty przejściowej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-32(9)/2014/18749/IV/KKu/DK w dniu 2 grudnia 2014. Zmiana ta wynika z konieczności zastąpienia stawek opłaty przejściowej, stawkami zawartymi w Informacji Prezesa URE nr 37/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie opłaty przejściowej na rok 2015.

Decyzja URE o zmianie w stawkach opłaty przejściowej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 Października 2014 r. Energit Sp. z o.o. wprowadzi zmiany w Cenniku usług telekomunikacyjnych Energit Sp. z o.o. Zmiana dotyczy obniżenia kosztów połączeń telefonicznych oraz wprowadzenia naliczania sekundowego. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 12 298 6027 oraz adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cennik usług IT Energit Sp. z o.o. 2014-2015 r.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2013.

Struktura paliw 2013

Energit Sp. z o.o. nie przewiduje prac remontowych, ani rozwojowych w roku 2014, z wyłączeniem kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sieci oraz niezaplanowanych prac wynikłych z ewentualnych awarii lub okolliczności powodujących konieczność przeprowadzenia takich prac.

Plan rozwoju Energit sp. z o.o. na rok 2014

Dnia 31.01.2014 została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która obowiązuje od 01.02.2014. Tekst instrukcji można znaleźć w zakładce Energia OSD.

Dnia 29.01.2014 roku został zakończony proces konsultacji projektu IRiESD. Raport z konsultacji można znaleźć poniżej.

Raport OSD z konsultacji IRiESD - 31.01.2014

Energit Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, poddaje projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust.2 Ustawy Prawo Energetyczne. Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących projektu w terminie 15-29 stycznia 2014, korzystając z poniższych formularzy.

Uwagi prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr 012/298 60 02 lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby.

Komunikat dot. rozpoczęcia kosultacji projektu IRiESD

Formularz zgłaszania uwag do części ogólnej

Formularz zgłaszania uwag do części warunki korzystania

Formularz zgłaszania uwag do części bilansowanie