Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie  ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia  2018 roku  (Dz.U.2018 r. poz. 2538), zmienionej ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 412), ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz.U.2019 poz. 1210) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia z dnia 23 lipca 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 1369 z dnia 23.07.2019 r.) informujemy, z uległa zmianie Taryfa dla energii elektrycznej, zawierająca zbiór stawek opłat dla energii elektrycznej.

Dokument do pobrania poniżej:

 

Taryfa dla energii elektrycznej Aktualizacja 29.08.2019