Dnia 19.03.2019 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.

Raport do pobrania poniżej.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej