Decyzją Prezesa URE z dnia 26 października 2018 r. nr DZO.WKP.492.30.118.2018.GMi1 Energit Sp. z o.o. został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do dnia 31.10.2019r.

 

Sprzedawca zobowiązany - decyzja ure