Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.12.2018r. ulega zmianie Taryfa dla energii elektrycznej, zawierająca zbiór stawek opłat dla energii elektrycznej. Dokument do pobrania poniżej.

Taryfa dla energii elektrycznej