Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRE.4211.29.25.2018.2019.KKu z dnia 11 września 2019 r. zatwierdził Taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o., zawierającą zbiór stawek opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

Wprowadzenie taryfy do stosowania nastąpi wraz z dniem 1 października 2019 r.

 

Najnowszą taryfę można znaleźć TUTAJ