Dnia 19.03.2019 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.

Raport do pobrania poniżej.

 

Raport OSD z konsultacji dot. Karty Aktualizacji nr 2-2019 IRiESD

Karta Aktualizacji nr 2-2019 IRiESD