Decyzją Prezesa URE z dnia 14 października 2019 r. nr DZO.WKP.496.2.141.2019.MPi Energit Sp. z o.o. został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do dnia 31.12.2020r.

Dacyzja do pobrania TUTAJ.