Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4111.2.19.19.2018.2019.MDę z dnia 24.10.2019r. wydał decyzję o przedłużeniu koncesji nr DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK  na dystrybucję energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o. do dnia 31.12.2029 r.

Plik do pobrania TUTAJ