Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4111.1.66.18.2018.2019.MDę z dnia 24.10.2019r. wydał decyzję o przedłużeniu koncesji nr OEE/563/18749/W/OKR/2009/WK  na obrót energią elektrycznej dla przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o.  do dnia 31.12.2029 r.

 

Plik do pobrania TUTAJ