Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4711.8.11.2019.BT z dnia 05.11.2019r. wydał decyzję o wyznaczeniu przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o. posiadającego koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK (z późn. zm.) na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres do dnia 31.12.2029 r.

 

Plik do pobrania TUTAJ