Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o przedłużeniu obowiązującej taryfy na dystrybucję elektryczną z dnia 11.09.2019 znak: DRE.WRE.4211.29.25.2018.2019.Kku do dnia 30.09.2020 r. 

 

Plik do pobrania TUTAJ