Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 03.02.2020 r. nr DRE.WRE.4211.111.5.2019.KKu zatwierdzona została Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp.  z o.o. zawierająca zbór stawek i opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

 

Wprowadzenie taryfy do stosowani nastąpi wraz z dniem 01.03.2020 r.

 

Decyzja do pobrania TUTAJ