Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19.04.2021 r. nr DRE.WRE.4211.44.13.2020.KKu zatwierdzona została Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp.  z o.o. zawierająca zbór stawek i opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

 

Wprowadzenie taryfy do stosowani nastąpi wraz z dniem 01.05.2021 r.

Taryfa_Energit_od 05.2021