Energit Sp. Z o.o. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej (udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 listopada 2009 r nr DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK, zmienioną decyzją z dnia 26 sierpnia 2011r. nr DEE/232A/18749/W/2/2011/BT)  i został wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 11 listopada 2019 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub inny operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy – Prawo energetyczne.

 

Struktura kodeksów Sieci

a) Część I : dotyczy kodeksu NC RfG – Przyłączanie jednostek wytwórczych

b) Część II : dotyczy kodeksu NC DC – Przyłączenie odbioru

c) Część III : dotyczy kodeksu NC HVDC - Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

Pliki do pobrania:

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne art.7 ust. 8l)

INFORMACJA O DOSTĘPNYCH MOCACH PRZYŁĄCZENIOWYCH DLAŹRÓDEŁ W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ za okres II kwartału 2022 r. (tj. 04 - 06.2022 r.) ENERGIT sp. z o.o. Na podstawie art. 7 ust. 8l pkt.2 ustawy Prawo energetyczne

ENERGIT ART. 7 PKT 8l ppkt 2 I kw 2022

ENERGIT Informacja o podmiotach ubiegajcych się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV I kw 2022

Wzór umowy dystrybucji energii elektrycznej

Wzór umowy sprzedaży rezerwowej

Generalna umowa dystrybucyjna

Informacja o planowanych remontach 2022

Wskaźniki przerw Energit Sp. z o.o. za 2021 r.

ENERGIT_Informacja_o_podmiotach_ubiegajcych_si_o_przyczenie_rde_do_sieci_elektroenergetycznej_o_napiciu_znamionowym_wyszym_ni_1_kV_IV_kw_2021.pdf

ENERGIT_ART. 7 PKT. 8l ppkt. 2 Il kw 2021

 ENERGIT_Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowymwyższym niż 1kV II kw 2021

ENERGIT_Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowymwyższym niż 1kV I kw 2021

ENERGIT_ART. 7 PKT. 8l ppkt. 2 I kw 2021

Wskaźniki przerw Energit sp. z o.o. za 2020

Formularz zgłaszania uwag

Projekt - karta aktualizacji

ENERGIT_Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowymwyższym niż 1kV IV kw 2020

ENERGIT_ART. 7 PKT. 8l ppkt. 2 IV kw 2020

Formularz zgłaszania uwag KA IRiESD - 03/2020

Projekt - Karta Aktualizacji 3/2020

ENERGIT ART.7 PKT. 8l ppkt.2 III kw 2020

ENERGIT_Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV III kw 2020

Energit Raport OSD z konsultacji

Energit Karta Aktualizacji 1 2020

Formularz zgłaszania uwag KA IRiESD - 01/2020

Projekt - Karta Aktualizacji

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV IV kw 2020

ART. 7 PKT. 8l ppkt.2 I kw 2020

Wskaźniki przerw Energit Sp. zo.o. za 2019 r.

ART. 7 PKT. 8l ppkt.2 IV kw 2019

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV IV kw 2019

Karta Aktualizacji

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej od dnia 1.10.2019 r.

formularz zglaszania uwag KA_2_2019 IRiESD 

Karta Aktualizacji 02_2019 IRiESD ENERGIT

ART. 7 PKT. 8l ppkt.2 II kw 2019

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV II kw 2019

Wskaźniki przerw Energit Sp. z o.o. za 2018 r.

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV 04.2019

ART.7 PKT. 8l ppkt 2 04.2019

Karta aktualizacji nr 1_2019 IRiESD_v1

Formularz zgłaszania uwag KA IRiESD - 01.2019

Karta aktualizacji nr 1_2018 IRiESD_v1

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Formularz_zglaszania_uwag_IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energit sp. z o.o

Wskaźniki przerw Energit Sp. z o.o. za 2016r.pdf

Taryfa Energii elektrycznej (od 01.04.2017 r.)

Taryfa Energi elektrycznej (od 01.11.2015)

Generalna umowa dystrybucyjna

IRiESD - cześć ogólna

IRiESD - warunki korzystania

IRiESD - bilansowanie

Projekt IRiESD

Formularz zgłaszania uwag

Formularz zgłaszania uwag do części ogólnej

Formularz zgłaszania uwag do części warunki korzystania

Formularz zgłaszania uwag do części bilansowanie

Komunikat IRiES

Lista sprzedawców

Raport z konsultacji

Struktura paliw 2013

Informacja o planowanych remontach 2018

Formularz_zglaszania_uwag_IRiESD