Energit Sp. z o.o. świadczy zoptymalizowane usługi w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii eklektycznej.

Energit prowadzi swoją działalność na podstawie posiadanych aktów prawnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, takich jak:

    - koncesja na obrót energią elektryczną nr: OEE/563/18749/W/OKR/2009/WK
    - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej nr: DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK

Firma Energit obecnie zajmuje się obsługą zarówno właścicieli, a także najemców Centrum Handlowego Bonarka City Center oraz Bonarka Office Complex w Krakowie.

Jest odpowiedzialna za przyłączenia obiektów handlowo-usługowych do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

Jako dzierżawca infrastruktury elektroenergetycznej zapewnia jej utrzymanie, bezpieczeństwo i ciągłość w działaniu oraz rozbudowę w oparciu o najnowsze technologie i urządzenia.

Zapewniamy doradztwo i pełną obsługę w zakresie: technicznym, formalno-prawnym (zawieranie, negocjowanie umów), rozliczeniowo-windykacyjnym.

 

Pliki do pobrania:

 

Sprzedawca z urzędu

Struktura paliw 2022

Średnie zużycie według grup przyłączeniowych 2022

Informacje o środkach poprawy efektywności 2022

Aktualizacja taryfy dla energii elektrycznej od dnia 01.01.2023 r.

Średnie zużycie według grup przyłączeniowych

Informacje o środkach poprawy efektywności 2021

Struktura paliw 2021

Tarfya dla energii elektrycznej 01.01.2022r

Wzór umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Lista sprzedawców rezerwowych

Efektywność energetyczna

Średnioroczne zużycie energii

Struktura paliw Energit

Taryfa Energii elektrycznej (od 01.04.2017 r.)

Taryfa Energi elektrycznej (od 01.11.2015)

Taryfa Energi elektrycznej (od 01.08.2013)

Wskaźniki przerw Energit Sp. z o.o. za 2015 r.

Struktura paliw 2022