Dnia 29.01.2014 roku został zakończony proces konsultacji projektu IRiESD. Raport z konsultacji można znaleźć poniżej.

Raport OSD z konsultacji IRiESD - 31.01.2014