Dnia 11.11.2020 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.
Raport do pobrania poniżej:
 

Decyzją Prezesa URE z dnia 16 października 2020 r. nr DZO.WKP.496.2.19.2020.MPo1, Energit Sp. z o.o. został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do dnia 31.12.2021r.

Decyzja do pobrania TUTAJ.

Uprzejmie informujemy, że Energit Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.
Energit Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
 
Uwagi należy zgłaszać w terminie od  28.10.2020 r. do 11.11.2020 r. w podany niżej sposób:
- na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- nr fax – 12 298 60 02
 
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 3/2020 IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu. Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce OSD Dokumenty do pobrania.
        – Komunikat do pobrania
 
 

Dnia 14.07.2020 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.

Raport do pobrania poniżej:

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [pobierz]

Karta Aktualizacji nr 2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [pobierz]

Uprzejmie informujemy, że Energit Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Energit Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  30.06.2020 r. do 14.07.2020 r. w podany niżej sposób:

- na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- nr fax – 12 298 60 02

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 2/2020 IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu. Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce OSD Dokumenty do pobrania.

        – Komunikat do pobrania

  1. Energia OSD – prośba o zamieszczenie od góry plików do pobrania:

- Formularz zgłaszania uwag

- Projekt – karta aktualizacji

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 03.02.2020 r. nr DRE.WRE.4211.111.5.2019.KKu zatwierdzona została Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp.  z o.o. zawierająca zbór stawek i opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

 

Wprowadzenie taryfy do stosowani nastąpi wraz z dniem 01.03.2020 r.

 

Decyzja do pobrania TUTAJ

Pismo do pobrania TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o przedłużeniu obowiązującej taryfy na dystrybucję elektryczną z dnia 11.09.2019 znak: DRE.WRE.4211.29.25.2018.2019.Kku do dnia 30.09.2020 r. 

 

Plik do pobrania TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4711.8.11.2019.BT z dnia 05.11.2019r. wydał decyzję o wyznaczeniu przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o. posiadającego koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK (z późn. zm.) na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres do dnia 31.12.2029 r.

 

Plik do pobrania TUTAJ

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.4111.1.66.18.2018.2019.MDę z dnia 24.10.2019r. wydał decyzję o przedłużeniu koncesji nr OEE/563/18749/W/OKR/2009/WK  na obrót energią elektrycznej dla przedsiębiorstwa Energit sp. z o.o.  do dnia 31.12.2029 r.

 

Plik do pobrania TUTAJ