Udział procentowy energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej w godzinach szczytu opublikowanych zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 o rynku mocy.

Plik do pobrania poniżej:

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21.06.2022 r. nr DRE.WRE.4211.18.7.2022.KKu zatwierdzona została Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp.  z o.o. zawierająca zbór stawek i opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

 

Wprowadzenie taryfy do stosowania nastąpi wraz z dniem 01.08.2022 r.

Plik do pobrania poniżej:

Taryfa DE od 01.08.2022

Dnia 07.03.2022 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.

Raport oraz IRiESD do pobrania poniżej:

        1. Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

        2. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - Energit 2022

Energit Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  07.02.2022 r. do 07.03.2022 r. w podany niżej sposób:

- na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- nr fax – 12 298 60 02

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

        1. ENERGIT_Komunikat_o_rozpoczciu_konsultacji_2022_IRiESD.pdf

        2. Projekt_IRiESD_2022_ENERGIT.pdf

        3. ENERGIT_formularz_zglaszania_uwag_2022_IRiESD.pdf

 

Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2022 r. ulega zmianie Taryfa dla energii elektrycznej, zawierająca zbiór stawek opłat dla energii elektrycznej.

Dokument do pobrania poniżej:

Energit_Taryfa dla energi elektrycznej 01.01.2022r

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (art. 43g ust. 1) poniżej publikujemy rejestr magazynów energii przyłączonych do sieci Energit sp. z o.o.

 

Rejestr Magazynów Energii

Decyzją Prezesa URE z dnia 21 października 2021 r. nr DZO.WKP.496.2117.2021.JCa, Energit Sp. z o.o. został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do dnia 31.12.2022r

Decyzja do pobrania TUTAJ.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19.04.2021 r. nr DRE.WRE.4211.44.13.2020.KKu zatwierdzona została Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa Energit sp.  z o.o. zawierająca zbór stawek i opłat dla dystrybucji energii elektrycznej.

 

Wprowadzenie taryfy do stosowani nastąpi wraz z dniem 01.05.2021 r.

Taryfa_Energit_od 05.2021

Dnia 17.12.2020 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.
Raport do pobrania poniżej:
 

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [pobierz]

Karta Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [pobierz]

Energit Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  03.02.2021 r. do 17.02.2021 r. w podany niżej sposób:

- na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- nr fax – 12 298 60 02

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu. Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce OSD Dokumenty do pobrania.

        – Komunikat do pobrania

Dnia 11.11.2020 r. zakończony został proces konsultacji społecznych projektu IRiESD.
Raport do pobrania poniżej: