Energit Sp. z o.o. nie przewiduje prac remontowych, ani rozwojowych w roku 2014, z wyłączeniem kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sieci oraz niezaplanowanych prac wynikłych z ewentualnych awarii lub okolliczności powodujących konieczność przeprowadzenia takich prac.

Plan rozwoju Energit sp. z o.o. na rok 2014