Szanowni Państwo,

Na podstawie komunikatu przekazanego w dniu dzisiejszym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dot. konieczności ograniczenia w poborze energii elektrycznej, zaistniała pilna konieczność obniżenia poboru mocy energii zarówno w częściach wspólnych Centrum Handlowego, obiektu Bonarka For Businnes, oraz wszystkich lokali.

W związku z powyższym, konieczna jest pilna analiza możliwości obniżenia zużycia energii do minimum, którą w dniu dzisiejszym przeprowadzi obsługa techniczna obiektu.

Wzywamy do udostępnienia niezbędnych obszarów Państwa lokalu oraz bezwzględne zastosowanie się do zaleceń obsługi technicznej.

O odwołaniu komunikatu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

Dear Sirs,

On the basis of a communication issued today by the Polskie Sieci Elektroenergetyczne related to the need to reduce the consumption of electricity, there is an impending need to reduce the power consumption of common area of Bonarka, Bonarka for Business, Bonarka Residential and all premises.

Therefore, it is necessary to urgently study the possibility of reducing energy consumption to a minimum, which will be carried out today by technical services.

We call to make the requested area of your premises available and to obey to technical requirements.

Once the decision is cancelled by Polskie Sieci Elektroenergetyczne you will be informed in a separate letter.

 

Komunikat OSP 09.08.2015